Home

Rýsování pracovní list

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon PROCVIČOVÁNÍ RÝSOVÁNÍ KOLMIC Jméno: Jana Tláskalová Ročník: 4. a 5. Datum: 5.8.2011 Vzdělávací oblast: matematika - procvičování rýsování kolmic Metodický list / anotace: pracovní list - žáci vyhledávají v obrázku kolmice, na základě dovednosti rýsování kolmic rýsují podle zadání dané úloh Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde.. Forma: Pracovní list Pomůcky: Rýsovací pomůcky Metodický pokyn: V pracovním listu si žáci procvičují základní vlastnosti rovnoběžníků, rýsování jejich výšek. Pracovní list se může použít po jednotlivých cvičení pro procvičování učiva nebo celý na prověření znalostí žáků Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Kruh, kružnice, koule je čtvrtým geometrickým tématem kolekce Třeťáci a matematika. Je zaměřeno na nácvik rýsování kružnice a poznávání souvislostí mezi kruhem, kružnicí a koulí

DUMY.CZ Materiál Rýsování - pracovní list

 1. Materiál obsahuje 36 pracovních listů do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Žáci si procvičují rýsování bodů, přímek, úseček, kolmic, rovnoběžek, trojúhelníků, čtverce, obdélníku, kružnic, opakují si převody jednotek, výpočty obvodu a obsahu, poznávají základní geometrické tvary a tělesa
 2. Pracovní list zaměřený na rozlišování geometrických tvarů, na překreslování, obkreslování i logickou úvahu. Geometrické pátrání (1 list) V předkresleném vzoru mají žáci za úkol najít (vypátrat) 5 trojúhelníků, 5 čtverců a 5 obdélníků. Úloha je náročnější tím, že se mohou jednotlivé útvary různě.
 3. Pracovní list č. 9 - rýsování základních geometrických tvarů, opakování vzorů. Pracovní list č. 10 - stavby z kostek a jejich plány, spojování stavby se správným plánem, tvorba plánu pro stavbu, určení počtu kostek ve stavbě. Online procvičování matematiky pro 1. třídu najdete na stránce Berneška.cz
 4. . na tém
 5. Pracovní listy na téma úhel mohou pomoci prohloubit některé vědomosti a dovednosti žáků pro téma úhly. Žáci si upevní pojem úhlu jakožto části roviny, procvičí si porovnávání úhlů, určování typu úhlu, sčítání a odčítání velikostí úhlů

Pracovní list slouží k procvičení rýsování rovnoběžek, různoběžek a kolmic. Dále je zde hledání průsečíku dvou různoběžných přímek, vzdálenost dvou rovnoběžek a vzdálenost bodu od přímky. Žáci si zopakují, jak zapisujeme, že dvě přímky jsou rovnoběžné a kolmé Všechny informace o produktu Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 8. ročník - ZVŠ Klett, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 8. ročník - ZVŠ Klett Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, obyvatelé lesa Opakování a procvičování_čísla větší než 10 00 Pracovní listy pro výuku alternativního tematického celku Základy rýsování jsou určeny zejména pro výuku v závěrečných ročnících základní školy. Jejich obsahové zaměření odpovídá učebním osnovám

Pracovní listy pro ZŠ speciální, 7 - 10. ročník. Materiál slouží k procvičování označování bodů v rovině, poznávání rozdílu mezi rovnou a křivou čárou (nácvik rýsování přímky a úsečky), označování krajních bodů úseček, porovnávání úseček podle délky, přesnost měření v cm. Odkaz ke stažení Pracovní list početní operace s úhly č.1 (i výsledky) www.onlinecviceni.cz Početní operace s úhly Grafické odčítání úhlů Grafické sčítání úhlů Osa úhlu Přenášení úhlů Výklad definice, popis, měření a konstrukce úhlu Odhad velikosti úhlů Symboly v geometrii a rýsování krok za krokem Pracovní list.

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

Třeťáci a matematika VIII

Hravá geometrie - ZŠ a MŠ Loučany - EU peníze školá

PORTÁL Šimonovy pracovní listy 21 . Pracovní sešit předkládá soubor pracovních listů zaměřených na rozvoj dovedností připravujících budoucího školáka na psaní - uvolnění ruky, procvičení tahů po naznačených liniích, dokreslování.Každý pracovní list je doprovázen krátkou autorskou pohádkou, která nabízí přirozenou motivaci pro cílenou práci s. 6. ročník - 6. Úhel a jeho vlastnosti 2 První úhel zapisujeme : AVB Druhý úhel zapisujeme : AVB Pozor!!! - prostřední písmeno označuje vždy vrchol úhlu Příklad: GHD Pro označení úhlů často používáme řecká písmena (alfa), (beta), (gama), (delta) OPAKOVÁNÍ RÝSOVÁNÍ A MĚŘENÍ ÚSEČEK Jméno: Jana Tláskalová Ročník: 4. a 5. Datum: 5.8.2011 Vzdělávací oblast: matematika - opakování rýsování a měření úseček Metodický list / anotace: pracovní list - žáci měří dané úsečky a zapisují jejich délky ve správnýc

pracovní list Metodický a didaktický komentář: V první části se žák seznámí s pojmem poměr. Žák věnuje pozornost slovnímu vyjádření poměru. V prvním příkladu se žák seznámí s poměrem, aniž by si to uvědomil. rýsování a technického popisu. Před rýsováním je nejlepší udělat náčrtek situace a zvoli GEOMETRIE - Rýsování kolmic - opakování. Rýsování rovnoběžek. Než začneš pracovat do sešitu na geometrii, nejdříve si rýsování několikrát vyzkoušej na volný list papíru. Ve škole jsme společně rýsovali kolmice, takže to pro tebe bude určitě snadné a jen si to připomeneš Pracovní list - typy přívlastku, několikanásobný větný člen 1) Podtrhni spojení, v nichž jsou postupně rozvíjející přívlastky malebné jižní Čechy, potrhaná zimní bunda, dobré kynuté knedlíky, zelená a modrá látka, nové vojenské letadlo, rozbitý šicí stroj, jedinečný a dokonalý nástroj, dotěrný a neodbytn

Pracovní list pro žáky, ve které si procvičí zajímavou a hravou formou desetinná čísla. Obsahuje řešení všech úkolů. 6. týden - Pamětné počítání s přirozenými čísly. Matematické pyramidy Pracovní list sloužící k procvičení všech početních operací do 10 000. Přepadení banky Neznámý pachatel přepadl banku Pracovní list pro žáky vhodný jako skupinová práce. Žáci se seznamují s počítáním aritmetického průměru. Procvičují čtení a učí se zacházet se stopkami. Rýsování trojúhelníku, výpočet obvodu. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xix-m-dum-7.doc Pracovní list č. 4 Na on line hodinách pracovní sešit Po - dodělávky z minulého týdne str. 30, práce s učebnicí Út - str. 31 St. Str. 32 Čt - sdílené materiály - podstatná jména rodu středního - koncovky Pá - opakování Každý den číst vlastní knihu ale spoň 4 stránk

Pracovní list slouží k upevnění dovednosti rýsování čtverce a obdélníka třemi způsoby. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Drahoslava Nýdrlová Matematika - 5 3) Pracovní sešit - list 30 a 31 - narýsovat pravidelné mnohoúhelníky pomocí kružítka a pravítka, návod naleznete v zelené učebnici na straně 35 a 36. Řada žáků má také doplnit dosud nesplněné práce: - 1 žák nebyl hodnocen v 1. pololetí: listy 9, 10, 12, 13, 15, 1

Rýsování PaedDr. Věra Kozohorská . 8.A/skupina 1 - F.Č., T.K., S.S., V.V. Úkoly na 4 týdny: 1) Pracovní sešit - list 14 - čtvercová, obdélníková a. Pracovní listy pro výuku alternativního tematického celku Základy rýsování jsou určeny zejména pro výuku v závěrečných ročnících základní školy. - zvýšit přehlednost řešení, a tím zkrátit čas potřebný pro opravu a hodnocení prací žáků. (Armádní muzeum Žižkov). • Pracovní list pro žáky 1.-3. Pracovní listy pro výuku alternativního tematického celku Základy rýsování jsou určeny zejména pro výuku v závěrečných ročnících základní školy. Jejich obsahové zaměření odpovídá učebním osnovám. Předkládané úlohy mají rozdílnou náročnost a umožňují učiteli Matematika a fyzika na základní škole. Příklad 3/4. Sestroj přímku p rovnoběžnou s přímkou AB. Vzdálenost přímky p od přímky AB je 3 cm.. Poznámka. Vzdálenost rovnoběžných přímek je definována jako délka nejkratší úsečky s jedním krajním bodem na jedné přímce a druhým krajním bodem na druhé přímce Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Geometrie, Matýskova matematika 3.ročník, NOVÁ ŠKOLA,s.r.o., Brno 2014, ISBN: 978-80-7289-665- Všechna výuková.

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F. Základy rýsování. Rýsovat různé druhy čar a znát jejich užití. Užívat kóty v jednoduchých případech ve strojírenství. Sestrojit sdružené průměty kvádru, krychle, válce v jednoduchých případech. Lomený výraz, lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

ZŠ Školní 226 Kaplice

Tento materiál navazuje na téma Vyznačujeme body kompletu Druháci a matematika. Mělo by být probíráno souběžně s aritmetickými tématy Druháci a matematika V. Opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem, metodická příručka a DUM Druháci a matematika 7 - Násobíme a dělíme do 20. Téma Rýsujeme úsečky je zaměřeno na poznávání úsečky, jejích. 9. třída - Tělesa Kužel Co je kužel Geometrické těleso Podstavou je kruh Výška kužele je vzdálenost vrcholu kužele od rovniny podstavy Plášť kužele po rozvinutí tvoří kruhovou výseč Pracovní list na týden 14. - 17. 4. 2020 GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ OBDÉLNÍKU A ČTVERCE Milí žáci, děkuji za zaslané fotky vašich vypracovaných cvičení. Nejvíce jste mi posílali domalované obrázky podle osové souměrnosti. Tam jste se vyřádili. Tento týden se ale začneme věnovat čtyřúhelníkům Pracovní list - GON 02 - Odvození funkce cosinus Při řešení této úlohy můžeme využít rýsování pravoúhlých trojúhelníků. Vzpomeň si, jak jsme postupovali u funkce sinus a navrhni obdobný postup. Urči úhel, pro který platí

pracovní list Násobení a dělení mimo obor násobilek cv. 5 (kdo nemá možnost tisknout, opsat a vypočítat do sešitu) Rýsování úseček. Geometrie str. 9/4. Početníček str. 49/1. Kruh, kružnice. pracovní list kruh a kružnice (kdo nemá možnost tisknout, stačí vypracovat (nepřepisovat zadání) do sešitu na geometrii. Title 134_Opakovac test z geometrie Author: Mgr. Michaela Vejšická Created Date: 6/5/2012 7:08:29 PM Keywords (

Pracovní listy na geometrii - RV

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit 19) 1. ročník - Český jazyk a literatura - Pracovní listy - autor Mgr. I. Pěnkavová - seznam zde ke stažení , 2. část - seznam zde ke stažení 20) 6. ročník - Zeměpis - Fyzickogeografická sféra - autor Bc. Karel Matějovic - seznam zde ke stažen Prvočísla - pracovní list, domino - pdf. Procenta úvod - pdf. Přímka - pdf. Osová souměrnost - pdf. Množiny - pdf. Počet trojúhelníků - pdf. Tabulky, aritmetický průměr - pdf. Statistika - pdf. Krychle - pdf. Čtverec a obdélník - pdf. Trojúhelník - pdf. Tvorba trojciferných čísel - pdf. Magický čtverec - pdf.

Kompetence pracovní - rýsování úseček - jednotky centimetr, decimetr, metr - délka úsečky, měření délky úsečky - označení bodů a úseček - modelování těles - dbát na přesnost a čistotu při rýsování. Pro tento týden, mám pro Vás připravené opakování na procvičování rýsování výšek, os souměrnosti a úhlopříček v rovnoběžníku. Zkusíme si také rovnoběžník sestrojit. Bude potřeba tento pracovní list vytisknout. Pokud nemáte možnost tisku, lze se domluvit a vytištěný pracovní list si můžete vyzvednout ve škole Pracovní list č. 3 (V.) Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: osmý (8. B) Opakování vzdělávacího celku: Přívlastek, vedlejší věta přívlastková Přívlastek shodný - stojí před podstatným jménem -shoduje se s podstatným jménem v pádě, čísle a rodě - bývá vyjádřen přídavným jménem, zájmene Pracovní list Řešení Pomůcky: psací potřeby, rýsovací potřeby Poznámky: Vytvořeno: 12/2012 . Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České. Malá násobilka - Procvičování malé násobilky na nejoblíbenějším výukovém webu: psaní odpovědi, výběr možností, pexeso a další netradiční hry. Atraktivní zpracování, mnoho příkladů

Pracovní listy pro 1

Pracovní list str. 21 - celé. Učebnice str. 25 - pouze 2. řádek rýsování. 3. ČTENÍ A PSANÍ. Čítanka str. 28 . Písanka str. 16 - posledních 5 řádků - lupa: štíhlá a rychlá, u posledního řádku pište pouze ano nebo n Pracovní list geometrie, rýsování obdélníku. Pozor na kolmice a přenášení stran pomocí kružítka. Učebnice str. 20/1 folie, 20/2,3,ústně, 20/4 folie, 20/5,7 folie. Učebnice str. 20/6 slovní úloha do MŠ, zápis, výpočet, odpově

V

DUMY.CZ Materiál Bod, přímka, úsečka, polopřímka, kolmice ..

pracovnÍ list / vloŽila jsem do Školy v pyŽamu a do boČnÍ liŠty kontrolnÍ testy pod nÁzvem Úkoly ke dni dĚtÍ/ - vyŘeŠ Úkoly a poŠli panÍ uČitelce do Školy v pyŽamu /ofoŤ nebo napiŠ ŘeŠenÍ/ dĚti ve Škole po splnĚnÍ ÚkolŮ hledaly poklad . 3. a Pracovní list - 12 otázek 1) Co je tření? (přesná definice) odpor proti pohybu, který vzniká při pohybu jednoho tělesa po druhém 2) Co je těžiště? (definice) bod, ve kterém působí gravitační síla na těleso 3) Kolik těžišť má těleso? 1 4) Jaké tření je výhodnější - valivé nebo smykové? valiv Válec má na povrchu dva stejné kruhy. Válec se umí válet, ale také umí stát jako krychle či kvádr PRACOVNÍ LISTY. Ahoj, děti! Pokud už jste přečetli knížku To si piš!, tak víte, že jejími hrdiny jsou propisky, tužky, pastelky a pera. Pojďme si teď s nimi společně hrát. Budeme luštit, 1 pomůcka na rýsování kružnic 2 barevná tekutina používaná k psaní na papí M - Pracovní list násobilka 3, učebnice strana 4/12, 5/18, 20, Pracovní list písemné sčítání a odčítání. PČ - Sloh - učebnice českého jazyka strana 7 - přečti si žlutou tabulku, jak se píše dopiš, udělej ústně cvičení 7, cvičení 8 udělej do sešitu ČJ - Sloh. Středa

Úhel - pracovní listy pro 6

Pracovní sešit str. 11/35 pouze první dva sloupečky - Dělitele vypočítáš tak, že dělence vydělíš neúplným podílem, zbytek bude stejný. Český jazyk. Pracovní list číslo jedna (žabák odpočívá ) Doplň první dva sloupečky. Mgr. Petra Kasíková / 14. října 202 Pracovní list je ve Wordu, tak můžete buď přímo pracovat tam nebo si ho vytisknout nebo vše napsat do sešitu. Komu nejde otevřít Word, tak se podívejte do Teams a tam ho najdete v pdf. Pracovní list - zlomky 3 (14.6 kB Pracovní listy na rýsování: doc08626320200504123847, doc08626420200504123901. A ještě pracovní list na pamětné dělení se zbytkem. Zbytek pište do závorky: děl se zbyt . PDVL dějepisná část: uč. str. 39 - přečtěte si o vládě Jagellonců a o tom, co to byl zemský sně Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Základní námět má vždy tři situace, které na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Čtvrtá situace je určena vlastnímu řešení dítěte na prázdný pracovní list Volné rovnoběžné promítání. Stereometrie se zabývá studiem prostorových útvarů a jejich vzájemných vztahů. Abychom mohli s těmito prostorovými útvary účelně pracovat, a to nejen s modely, či ve svých představách, ale především v sešitě či na monitoru počítače, potřebujeme znát nějaké vhodné promítání, pomocí něhož zobrazíme trojrozměrný prostor.

Vynálezy | A Listly List

online hodina v 8:00 - pracovní sešit 22/1,2 a 23/1,2,3,4,5. středa 7.10. online hodina v 8:55 - procvičování asociativního zákona, pořadí výpočtů - pracovní sešit - 24/1. čtvrtek 8.10. není online hodina - vypracovat pracovní list a poslat - převody jednotek délky M5 - převody jednotek délky.docx (16.2 kB Třídílný pracovní sešit z matematiky pro 1. třídu ZŠ je součástí souboru Matematika pro 1. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílnou pracovní učebnici matematiky. Procvičovací Vede k zdokonalení návyků při rýsování (rovnoběžky, kolmice, trojúhelník) Obsah, jednotky obsahu Pracovní list - jednotky obsahu Word 3 2 102 VY_32_INOVACE_16_02 Matematika 6. Obsah, obvod Pracovní list - obvod, obsah Word 4 3 103 VY_32_INOVACE_16_03 Matematika 6. Kontrolní práce - o, S Kontrolní práce o, S Word 4 3 104 VY_32_INOVACE_16_04 Matematika 6. Znaky dělitelnosti Pracovní list - dopravní značka.

Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 8

Pracovní list č. 1 . 5.B. Natýsuj do sešitu nebo na volný list papíru tyto úhly: ABC= 75⁰ KLM=120⁰ OPQ=90⁰. Pamatuj na to, že k rýsování potřebuješ úhloměr, pravítko a také dobře ořezanou tužku nebo pentilku. Ke každému úhlu napiš, jak by bylo možné jej označit Pracovní list - GON 01 - Odvození funkce sinus POZOR: Pracujeme jen s PRAVOÚHLÝMI TROJÚHELNÍKY! Příklad 1: Jsou dány úsečky A, PQ a KL. Narýsuj pravoúhlé trojúhelníky A , PQR a KLM a pravými úhly při vrcholech , R, M a úhlem 30° př Násobilka 6 - pracovní list (PL) - sloupeček (sl.) 57; Geometrie - Rýsování úsečky - do velkého sešitu G napište datum, nadpis Rýsování úsečky, opište zadání a vypracujte: Narýsuj úsečky. |KL| = 5 cm |MN| = 6 cm 5 mm |OP| = 7 cm 8 mm |RS| = 9 cm 3 mm. Postup rýsování úsečky si můžete připomenout v učebnici.

Výukový portál [] 1

Pracovní list č. 1. Pracovní list č. 2. Kruh a kružnice patří k základním geometrickým tvarům. si můžete prohlédnout pracovní postup žáčků třeťáčků při rýsování kružnic na zemi i první pokusy rýsování kružnic kružítkem Pracovní list je na zvětšeném formátu papíru, psací potřeba má širokou stopu. psaní (opis, přepis, doplňování pravopisných jevů apod.), při práci s textem, rýsování, pracovní a výtvarné činnosti, v oblasti sebeobsluhy a hygieny, komunikace a řeči. Individuální práci se žákem zaměřujeme zejména na. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 6.042: 1. - 2. Žák se naučí základní znalosti o domácích zvířatech, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o domácích zvířatech. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění PS - str. 39 / cv 1, 2 - procvičujte rýsování rovnoběžek. JA - Pracuj ústně - U str. 22 - podívej se na obrázek a pojmenuj co nejvíce věcí a osob, které umíš říct anglicky. U str. 23 / 3,4 přečti otázky a vyber správnou odpověď ( podle obrázku str. 22 ) - ústně. Pracovní list - na Teams

Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy Klett

origami k pracovnímu sešitu A: návody, pracovní list [obojí PDF, verze 10. 8. 2016] barevné provedení názorného obrázku k úloze 22/8 v učebnici B [PDF, verze 5. 9. 2018] další úlohy ke kapitole Sítě v pracovním sešitu B [PDF, verze 30. 8. 2018] Upozornění Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 8. ročník zvláštní školy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Josef Švercl. Přečtěte si s námi knihu Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 8. ročník zvláštní školy na valborberatrail.i Pracovní list - matematické úlohy. Objevujte materiály. Parabola - Tečny a body dotyku; Hyperbola - bodová konstrukc 23.10. Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem. Učivo a pracovní list si stáhni a pracuj podle pokynů rýsování pracovní list. Pokud si někdo potřebuje zopakovat postup rýsování kružnice a její pojmy, zde jsou jednoduchá videa: Dále se podívej na šipkové grafy a počítej po směru šipek. Vstupní číslo je vlevo nahoře a výsledné vpravo dole: PS str. 28/1

stranky_trid:trida_7

Rýsování čtverce, obd., úhl., středu úsečky, osa úsečky VY_32_INOVACE_19_RA_M- pracovní list Slovní úlohy se zlomky VY_32_INOVACE_20_RA_M- metodický list Vypracujte následující pracovní list. Pokud nemáte tiskárnu, řešte úlohy v sešitě. Zadání do sešitu neopisujte, pište pouze postup řešení a výsledky. (termín, reflexe, přesnost rýsování, dodržení rýsovacího algoritmu, podkladový materiál, ) budu hodnotit známkou. Uměleckou krásu tvé práce pak posoudí. Shodnost - konstrukce trojúhelníků podle věty sss, sus a usu domácí příprava 1. Sestroj trojúhelník ABC, jestliže znáš: a = 8 cm, b = 5 cm, c = 6,5 cm. Nezapomeň na všechny části konstrukční úlohy

Základní škola Třebí

Třeťáci a matematika VIII. Kruh, kružnice, koule Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Kruh, kružnice, koule je čtvrtým geometrickým tématem kolekce Třeťáci a matematika. Je zaměřeno na nácvik rýsování kružnice a [ M - opakování násobení, dělení č. 2, 3 - pracovní list -nové učivo - násobilková řada č. 4, ústně příklady v učebnici, vypracovat pracovní listy M G - rýsování úseček s přesností na cm - viz zadán Pracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početník Obsah pracovního sešitu je rozdělen do 2 základních částí: aritmetika a geometrie Kruh, kružnice, rýsování kružnice Přenášení úseček a úsečky shodné, porovnávání úseček Střed úsečky Mnohoúhelníky, trojúhelníky, čtyřúhelníky a jejich obvod Na ZŠ se žáci naučili rýsovat do sešitu na střední škole by tuto dovednost mohli rozšířit o rýsování na PC. Vhodných programů je několik. Já vybrala Geogebru. Pracovní list jsem využila pro cvičení z matematiky ve třetím ročníku SOŠ obor obchodník. První hodinu jsem věnovala seznámení s programem a jeho obsluhou

Rýsování rozvinutých tvarů kruhových odboček, rýsování obrazců, rozdělování kružnic na stejný počet dílků, promítání povrchových přímek do nárysu včetně výpočtu rozměrů, prověřování vypočtených délek povrchových přímek v pomocných konstrukcích (rozměry 1500 mm a 2 x 800 x 1400 x 1 - 15 mm) Pracovní list-dva sloupečky. GEOMETRIE (na pátek) Procvičuj rýsování rovnoběžek a různoběžek Nemocní: ČJ. Opakuj slova citově zabarvená-učebnice str.14. PS. str.10/1-pracovní postup. M. Rovnoběžky, různoběžky-učebnice str.9/1,2-ústně, str.17/1-ústně. Podívej se na video na youtube-Matýskova matematika -rovnoběžky. 1. Tentokrát je pracovní list bez úkolu 2. Do školního sešitu napiš datum a místo čísla hodiny napiš PL č. 13. 3. Pozorně si přečti učivo z následujících stran 4. Udělej si zápis do sešitu - zelený text (komentář) neopisuj Dbej při rýsování na přesnost a úhlednost 5 • Úvod > Obsah > Planimetrie > Geometrická zobrazení > Geometrická zobrazení v rovině Osová souměrnost. Výklad. osová souměrnost s osou o je nepřímá shodnost, která každému bodu X roviny přiřazuje obraz X' tak, že platí: . bod X'=X, právě když bod X leží na ose o souměrnosti; bod X' leží na kolmici k ose o vedené bodem X a to v opačné polorovině určené osou. každý ročník 2. stupně základní školy jeden pracovní list. V každém jsou vždy čtyři příklady. Ve všech názorná nauka, měřické rýsování, měřictví, rýsování, zobrazující měřictví, deskriptivní geometrie apod. Dovednosti potřebné pro znázorňování těles se nacvičovaly i v předmětu kreslení

 • Kukuřičné těstoviny lidl.
 • Půjčovna bagrů karlovy vary.
 • Tu 104.
 • Doubrava řeka mapa.
 • Autovrakoviště vik.
 • Knihovníci online.
 • Teplota ze sluníčka.
 • Závěsy vintage.
 • Integrály výpočty.
 • Zazimování bazénu pet lahvemi.
 • Ortocentrum slezska ostrava.
 • Ls páteř zkratka.
 • Nick cannon gigolo.
 • Citronova dieta.
 • Jazyk symbolických adres.
 • Transformace souřadnic v rovině.
 • Anet a8 plus.
 • Kalašové pákistán.
 • Psd free.
 • Samson pivo akce.
 • Květ liliovníku.
 • Velka trojka postupim.
 • El capitan wallpaper.
 • U elektry praha.
 • Film love online.
 • Animovaný gif z videa.
 • Příslušenství na jogu.
 • Plastové desky recyklát.
 • Měsíčkový olej weleda.
 • Kdy si miminko chyta nozicky.
 • Amos arcelormittal.
 • Cesta do itálie 2019.
 • Uv samolepky siluety.
 • Dobrý will hunting ulozto.
 • Shrek 1 online.
 • Animismus náboženství.
 • Prodej přívěsů.
 • Vypichovani zil.
 • Debbi pull me out překlad.
 • Domobrana plzen.
 • Petechie na obličeji.