Home

Zobrazovací rovnice zrcadla a čočky

- zobrazovací rovnice čočky: - znaménková konvence: - f, a před čočkou; f', a' za čočkou ޠ+ - f, a za čočkou; f', a' před čočkou ޠ-- příčné zvětšení čočky: - centrovaná optická soustava - soustava více čoček se společnou optickou osou - vady čoček - uvedené vztahy platí pouze pro tenké čočky Čočky - příčné zvětšení, zobrazovací rovnice, optická mohutnost. Příčné zvětšení. Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje Optické zobrazení je zobrazení předmětů vytvářením obrazů na základě zákonů optiky. Pomocí optické soustavy získáváme obrazy tím, že ke každému předmětu přiřadíme obraz díky zobrazovací soustavě, která je řízena buď zákonem odrazu, nebo zákonem lomu

Zobrazovací rovnice kulového zrcadla . Vyjadřuje souvislost mezi předmětovou (a), obrazovou (a') a ohniskovou (f) vzdáleností. rovnice platí pro duté a vypuklé zrcadlo; nutno dodržovat znaménkovou konvenci: Veličiny a, a', určující polohu předmětu a obrazu na optické ose, mají v prostoru před zrcadlem kladnou hodnotu Zrcadla - rovinné a se zakřivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická) Čočky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá - rozptylky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla vypuklá Pokud se paprsky po zpracování soustavou protínají, vzniká skutečný reálný obraz, který lze zachytit na stínítku cí Newtonovy i čočkové zobrazovací rovnice. Kulová zrcadla jsou vždy katoptrickými zobrazovacími soustavami, vypuklá zrcadla navíc soustavami rozptylnými a dutá spojnými. Zvláštním případem kulových zrcadel je zrcadlo rovinné (r→∞), které je jednoduchým příkla-dem soustavy teleskopické (ff=→∞′ ) Odtud je možné odvodit i zobrazovací rovnici tenké čočky: z rovnosti dostaneme a tedy . Tato rovnice je úplně stejná jako zobrazovací rovnice odvozená pro kulová zrcadla (viz odstavec 3.5). Při dodržení znaménkové konvence platí: 1. - obraz je vzpřímený 2. - obraz je převrácený 3. - obraz je zvětšený 4

Zobrazovací rovnice kulového zrcadla V C A a r a´ - je-li zadní stěna čočky vypuklá do prostoru p ředm ětového je r1 s - - je-li zadní stěna čočky vypuklá do prostoru obrazového je r1 s + Úlohy 1. P ředm ět vysoký 1 cm je umíst ěn p řed tenkou spojnou čočkou s ohniskovou vzdálenost Na obrázku je schematické znázornění čočky s indexem lomu, která je umístěna v okolním prostředí s indexem lomu ′.Vzhledem k tomu, že okolním prostředím je obvykle vzduch, lze s dostatečnou přesností předpokládat platnost vztahu ′ =.Osa je optická osa čočky, body , ′ představují předmětové a obrazové ohnisko první lámavé plochy s poloměrem křivosti a. zrcadla fyzika vzorce. Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - příklady Zrcadla. Tlustá čočka ve vzduchu. Zobrazování tenkou čočkou (zobrazovací rovnice, ohnisková vzdálenost, lámavost čočky, příčné zvětšení obrazu). Dvoučlenná centrovaná soustava tenkých čoče

zobrazovaci rovnice výklopná zrcadla. Zobrazování optickými soustavami (zrcadla, čočky) Praxe: pozorování předmětů okem - z každého bodu předmětu, který okem pozorujeme, vycházejí světelné paprsky a vytvářejí rozbíhavý svazek paprsků - v oku se rozbíhavý svazek paprsků mění ve sbíhavý. Zobrazovací rovnice kulového zrcadla. Mezi vzdáleností předmětu a a vzdáleností obrazu od vrcholu kulového zrcadla a ohniskovou vzdáleností f je vzájemná souvislost, kterou vyjadřuje zobrazovací rovnice kulového zrcadla Užitím zobrazovací rovnice získáme pro příčné zvětšení zrcadla další vztahy: Vzhledem ke konvenci o y a , resp. ke znaménku minus ve výše uvedených vztazích určuje nerovnost Z 0 obraz převrácený (viz předchozí obrázek a, b, c) a Z > 0 obraz vzpřímený (viz předchozí obrázek d, e) Čočky - základní pojmy; Čočky - zobrazení předmětu; Čočky - příčné zvětšení, zobrazovací rovnice, optická mohutnost; Čočky - úlohy; Pokusy z paprskové optiky; Optické přístroje (subjektivní), shrnující tabulka základních vlastností optických přístrojů; Dalekohledy na Wikipedi

Zobrazení pomocí zrcadel a čoček, optické přístroje

 1. Zobrazovací rovnice kulového zrcadla o C y/ V y F a/ f r =2 f a a a/ f 1 1 1 + = r 2 = Znaménková konvence:-a, a/, r, f před zrcadlem mají kladnou hodnotu,-a/, r, f za zrcadlem mají zápornou hodnotu. Pro duté kulové zrcadlo r>0 , f>0. Duté kulové zr
 2. Umožňuje názorně vyjádřit libovolnou veličinu ze zobrazovací rovnice zrcadla nebo čočky a následně ji i vypočítat. Program zobrazí i náčrtek optické soustavy. Dále umí spočítat odraz a lom paprsku na rozhraní dvou prostředí a také optické mohutnosti nejrůznějších typů čoček
 3. 5.4 Zrcadla ačočky Geometrická optika při zkoumání zobrazení optickými prvky a p řístroji nemusíme brát v úvahu vlnové vlastnosti sv ětla sv ětlo lze považovat za p římo čaré paprsky (které znázor ňují tok částic sv ětla), které se odrážejí nebo čočky a zrcadla. kulová zrcadla zobrazovací rovnice -.

Čočky - příčné zvětšení, zobrazovací rovnice, optická

Čočky. Dosud jsme popisovali zobrazení zrcadly, kde se uplatňoval pouze odraz světelných paprsků.V optických přístrojích má však větší význam zobrazení lomem, které se uskutečňuje čočkami. Ty se zhotovují ze skla, které má větší index lomu, než je index lomu okolního prostředí (většinou vzduch).Povrch čočky tvoří dvě kulové plochy (resp. jedna plocha. Na výběr máte ze stovky sestav i jednotlivých modelů nábytku různého složení i barev. Tato rovnice jeúplně stejná jako zobrazovací rovnice odvozená pro kulová zrcadla (viz odstavec 3.5). Při dodržení znaménkové konvence platí: 1. - obra kulová zrcadla test - Jednotkou optické mohutnosti čočky je: A) dioptrie B) metr C) stupeň D) kandela.707. Přibl . Test 10. optika 1. Test 10. optika 1en10.31 Pro dutá a vypuklá kulová zrcadla a spojné a rozptylné čočky platí zobrazovací rovnice, která má tvar 1/a + 1/a' Pro zrcadla platí tzv. Gaussova zobrazovací rovnice. Vzdálenost předmětu od vrcholu označujeme jako předmětovou vzdálenost a, vzdálenost obrazu od vrcholu jako obrazovou vzdálenost a´. Zobrazovací rovnice pro zrcadlo se pak uvádí ve tvaru. Rovnice platí pro duté i pro vypuklé zrcadlo

 1. Zobrazovací rovnice, anglicky Rendering equation, je integrální rovnice používaná nejčastěji v počítačové grafice k syntéze obrazu. Rovnice popisuje přenos světla ve scéně a jejím řešením je tedy rovnovážný stav rozložení světla ve scéně. Zobrazovací rovnice byla představena zároveň Davidem Immelem a kol
 2. Odvodíme příslušné zobrazovací rovnice, které spojují souřadnice vzoru a obrazu. Vzhledem k osové souměrnosti zobrazovacích soustav stačí užívat dvě souřadnice, příčnou ve směru kolmém k ose soustavy, kterou budeme označovat y , a podélnou ve směru optické osy, kterou budeme označovat z
 3. Zobrazovací rovnice kulového zrcadla má tvar a) 1/a + 1/a' = r/2 b) 1/a Obrazy získané pomocí vypuklého zrcadla jsou vždy a) zvětšené b) Odkryjobrázek - Ze zobrazovací rovnice kulového zrcadla 1 f = 1 a + 1 a0 vyjádřete ohniskovou vzdálenost f. 1 A f = aa0 a+a0 f = a . Zobrazení pomocí zrcadel a čoček, optické přístroj

Zobrazovací rovnice kulového zrcala a čočky Coulombův zákon F vz V k. g Bernoulliho rovnice Heisenbergův princip neurčitosti Dilatace času Energie fotonu Zobrazovací rovnice kulového zrcadla a čočky Stefan-Boltzmannův zákon 2. Newtonův pohybový zákon Snellův zákon 3. Keplerův zákon Gravitační zákon 1. termodynamický záko Archiv rubriky Přírodní vědy portálu Zkola - portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji. Přehled akcí, profesní inzerce, odborných článků a mnoho dalších článků pro pedagogy i žáky Uvědomte si, že tvar zobrazovací rovnice je stejný jak pro kulová zrcadla, tak pro čočky. Využitím zobrazovací rovnice a vztahu (3) z předchozí nápovědy určete ohniskovou vzdálenost (f) Skutečné ohnisko dutého zrcadla, rovina kolmá na osu v F je ohnisková rovina v(FV) = f ohnisková vzdálenost. Zobrazení pomocí zrcadel a čoček, optické přístroje - ohnisko - ohnisko je obraz - zobrazovací rovnice kulového zrcadla: - znaménková konv

Zobrazovací rovnice kulového zrcadla - webzdarm

Základy optických přístrojů 1 (Optické zákony)FyzikaG4: Fy - Zobrazování optickými soustavami (zrcadla, čočky)OPTIKA - FYZIKA 007
 • Pravděpodobnost otěhotnění.
 • Jak fotit newborn.
 • Svět podle daliborka.
 • Panenka vaiana bazar.
 • Expedice na mars.
 • Zítra snad bude líp online.
 • Daiquiri frozen recept.
 • Antonín slavíček u nás v kameničkách cena.
 • Winghaus slevomat.
 • Prasklý blok motoru cena.
 • Obrácený jablečný koláč bezlepkový.
 • Pripojeni repro k tv samsung.
 • Sandra cretu nikita cretu.
 • Prodej bytu brno líšeň podbělová.
 • Legoland zájezd 2019.
 • Spála vyrážka obrázek.
 • Dřep s činkou nad hlavou.
 • Petr čech kniha.
 • Kuchyňská pracovní deska diskuze.
 • Automapa čr plánovač tras.
 • Konec prue v čarodějkách.
 • Jezy sazava.
 • Izs číslo.
 • Geny po matce.
 • Federace židovských obcí kraus.
 • Časová pásma řecko.
 • Neocaridina davidi.
 • Odblokování telefonu nokia.
 • Polohovací rošt elektrický bazar.
 • Pandora 598100.
 • Historie psacích potřeb.
 • Jedovatá housenka.
 • Pocit nutkání na stolici.
 • Emma watson movies.
 • Creaton cena.
 • Gimp 2.10 guide.
 • Noční vidění na kulovnici.
 • Zákon o hazardních hrách anglicky.
 • První lekce tanečních.
 • Složení kohoutkové vody.
 • Americko mexická válka.