Home

Neziskové organizace pro děti

Úvod - ŠAFRÁN dětem - nezisková organizace

Nevládní neziskové organizace v České republice: Občanské sdružení AUTISTIK se sídlem v Praze bylo jako první založeno v roce 1994, iniciátorem byli rodiče dětí s autismem, je neodmyslitelně spjato s M. Jelínkovou a je členem Autism-Europe a Světové autistické organizace (WAO) Na Firmy.cz najdete 909 firem v kategorii Organizace pro zdravotně postižené. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Život dětem, o.p.s., META Plzeň, s.r.o., Domeček - středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské,. Když se vám miminko narodí dříve, než čekáte... Nedoklubko z.s. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 IČ: 265 96 784 Nedoklubko je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. L 7036 Pro evidované právnické osoby (církevní neziskové organizace) zůstává vše při starém. Evidované právnické osoby se nadále řídí podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Aktuálně existují tedy v České republice následující typy neziskových organizací: spolk Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí. ŽIVOT 90 Senior telefon 800 157 157 - bezplatná krizová telefonická pomoc s nonstop provozem pro seniory a jejich blízké sociálně-právní poradenství; psychologická poradna; poradna pro seniory ohrožené násilím aj

Neformální vzdělávání, MŠMT Č

Pacientské organizace jsou převážně spolky (neziskové organizace), které sdružují pacienty, jejich blízké a někdy i lékaře. Poskytují informace, pořádají setkání, rehabilitace, pobyty pro pacienty, organizují kampaně pro veřejnost, poskytují poradenství a hájí zájmy svých členů Každý určitě máme v životě tu zkušenost, že tím nejkrásnějším darem je čas a energie druhého člověka. Pokud ho máte, k tomu určité know-how a expertní schopnosti, a to je navíc doplněno o chuť zapojit se do smysluplné práce neziskové organizace, pak Vás bude zajímat naše poptávka PETICE odle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním na podporu neziskových organizací poskytujících služby pro rodiny, děti a mládež v oblastech: prevence rizikových jevů v rodině i ve společnosti, práce s náhradními rodinami, se samoživiteli i s rodinami s dětmi se zdravotními problémy, osvětové, vzdělávací a zájmové činnosti Adresáti: 1. Členky a.

Centrum bylo zřízeno pro děti se speciálními potřebami. Funguje na principu mateřské školky, formou denního pobytu nebo ambulantní poradenské péče. Je uzpůsoben pro děti od 3 let, které trpí smyslovými, psychickými, kombinovanými a pohybovými vadami. Důraz je kladen na včasné zachycení vady a na spolupráci s rodiči. 7 Jsme nezisková organizace Thao, z. s., která provozuje domov pro děti v Nepálu - jedné z nejchudších zemí světa. Věříme v důležitost vzdělání. Ne certifikátů a vysvědčení, ale skutečných znalostí a všeobecného přehledu. Podle nás bez něj děti v dnešním Nepálu, kde je jednoznačně nejsilnější ekonomikou. Charita, neziskové organizace a dobročinné nadace poskytují pomoc těm, kteří ji potřebují. I proto vzniklo Souhvězdí pomoci. I proto jsme v roce 2019 opět přispěli na Nadační fond pro předčasně narozené děti a nově na Nadaci Dobrý anděl v celkové výši 1 000 000 korun Kdo jsme? Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) již od roku 1991 pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU je nevládní a nezisková organizace, která bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity na podporu integrace cizinců Na Firmy.cz najdete 48 firem v kategorii Neziskové organizace v Plzni. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Lochotín, Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní organizace Skvrňany, Občanská poradna Plzeň,.

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro

Neziskové organizace mohou čerpat dotace na vlastní provoz a osvětové projekty v rámci širokého spektra témat, jako je např. rozvoj lidských zdrojů, udržitelné podnikání a využívání zdrojů, volnočasové aktivity, tvorba nových vzdělávacích programů a poskytování poradensko-informačních služeb Informace pro neziskové organizace o regionálním rozvoji na národní úrovni i v jednotlivých krajích. Pořádá kulturní akce, rockemtalový festival Týnfest, koncerty pro podporu začínajících kapel, akce pro děti - Pohádkový les v Týně nad Vltavou, Mikulášské diskotéky apod. Občanské sdružení Gingo plus dětem Pro organizace. Sociální služby Informace o aplikaci OKslužby - poskytovatel pro poskytovatele sociálních služeb a krajské úřady. Oblast podpory rodiny Informace o aplikaci OKslužby - rodina určené k podáváním žádostí o dotace pro nestátní neziskové organizace v oblasti podpory rodiny Nevládní neziskové organizace; Nejen pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou veřejnost připravuje dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna

Organizace Greenpeace připravila 10 tipů, jak společně čelit koronaviru. Jak připravit svoji neziskovou organizaci na práci z domova? Česká pobočka globálního programu TechSoup připravila pro neziskové organizace přehled dostupných nástrojů a postupů pro práci online a řízení týmů na dálku Neziskové organizace. Hlavní oblasti činnosti YMCA Praha jsou sociální a volnočasové programy pro děti, mládež i celé rodiny. Všechny programy jsou otevřené pro veřejnost, bez ohledu na členství v organizaci, věk, pohlaví, vyznání Nejsou jen nabídkou, ale současně umožňují zapojení a aktivitu účastníků, je. Vyberte si z nabídky práce pro neziskové organizace. Stačí zvolit požadovaný obor neziskové organizace a zobrazit si aktuální nabídky práce. Vyhledávání probíhá nad celou nabídkou včetně práce na plný úvazek, zkrácený úvazek nebo brigádou

Jak moc je pro postižené děti důležitá přítomnost zdravých kamarádů? Extrémně. Děti se od sebe učí vzájemně. Postižené děti učí ty zdravé toleranci, chápavosti, empatii. Zdravé děti pomáhají těm postiženým v tom, že je táhnou kupředu. Že se je děti s různými problémy snaží napodobovat a učit se od nich Účet pro neziskové organizace. ČSOB nabízí neziskovým organizacím účet zdarma, bez jakýchkoliv poplatků a s mnoha dalšími výhodami. Zjistit výhody. ČSOB Pomáhá regionům. Úvod Vítězové Archiv Napsali o nás Pravidla Pro média Kontakt dankova@. Titul je chápán jako uznání pro organizace, které pracují dlouhodobě a kvalitně na nadregionální úrovni ve prospěch dětí a mládeže. Uznané nestátní neziskové organizace mohou žádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o finanční prostředky v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží. Podstata, význam a metody fundraisingu. Příručka. Příručka obsahuje definici pojmu fundraising, shrnuje hlavní zásady fundraisingu, uvádí přehled poskytovatelů zdrojů pro neziskové organizace (individuální dárci, nadace, podniky, domácí veřejné rozpočty, evroé fondy) spolu s fundraisingovými strategiemi Neziskové organizace Hradec Králové Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež a směřuje ke znalostem o ochraně přírody a památek. Nabídka sportovních a rukodělných aktivit. více. Rada seniorů České republiky o.s

Neziskové organizace. Share on FB Send via email Print this page organizuje pobyty pro děti zaměřené na děti z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin. Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a poskytuje pěstounským rodinám, s nimiž tuto dohodu uzavřeli, výchovnou, poradenskou pomoc a sledujeme výkon této. Neziskové organizace Zpět na hlavní stranu; Nabízí otevřené herny s programem i bez programu pro děti (0 - 6 let) s rodiči, školičku Šikulka pro děti bez rodičů (od 3 let), rehabilitační cvičení pro předškoláky, cvičení pro dospělé, duchovní večery. Dále pořádá jednorázové akce zaměřené na rodiny s. neziskové organizace ZkusToZdrave.cz, z.s. vzděláváme děti zábavnou formou na mateřských, základní, středních školách a gymnáziích v ČR. Ve školním roce 2019/2020 jsme oslovili 1600 škol, odpřednášeli 1950 hodin, které absolvovalo 17300 žáků nové/rozšířené služby pro děti a mládež (včetně romských dětí a mládeže) se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním a jejich rodiny, 29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět... více novinek

Vítejte na stránkách nestátní neziskové organizace Temperi, o.p.s. Posláním Temperi, o.p.s. je podpora sociálního fungování osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Temperi poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Tato pomoc je. Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání Vymezení NNO, zpracované Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a používané pro účely této státní politiky, vychází z právních forem typických pro NNO. Toto vymezení nepolemizuje s mezinárodním vymezením, ale zužuje okruh právních forem, které ji naplňují Neziskové, humanitární organizace - v regionu Střední a Severní Čechy a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 441 firem, živnostníků a institucí. Pořádání her, soutěží a sportu pro děti a mládež. Rozvoj aktivit v oblasti ochrany přírody a ekologie Vítejte na stránkách neziskové organizace Stáje Bonanza v Trojanovicích pod Javorníkem . Jsme ogranizace, která se zabývá nabídkou volnočasových aktivit pro děti školního i předškolního věku v přírodě. Najdete nás na adrese: Trojanovice č. ev. 302, Trojanovice. Provoz stáje probíhá v areálu rodinné farmy

Dana Pavlousková ředitelka neziskové organizace Klub svobodných matek. Podzimní koronavirová krize je opět nelítostná, řadu rodičů samoživitelů a jejich děti dostala do finančních, často až existenčních problémů. Finanční dar - vánoční dárek pro děti v hodnotě 1 000 korun NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením (OSN, 1993)Obecná profilace organizací Mezinárodní organizace pro práva duševně postižených nadace pro děti postižené DMO Nadace Šťastné dítě Nadace Divoké husy (podpora NNO) Nadace Civili

Nevládní neziskové organizace Autistické centru

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Jde o jedinečný ucelený přehled poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a v právu těchto subjektů Pomáhejte při běžných nákupech na internetu. Nezaplatíte nic navíc. GIVT je internetový projekt, který podporuje více jak 3000 neziskových organizací. Stačí jeden klik navíc a Váš nákup se promění v dobrý skutek Tomu napomáhají supervize a aktivity pro dobrovolníky ze strany neziskové organizace, ale velmi pozitivně může dobrovolníka motivovat také fungující komunikace se školou a verbální podpora ze strany vyučujícího. Velkým rizikem je, že rodina vyhledá pomoc pozdě. Ve chvíli, kdy už má dítě velké problémy v mnoha. Téma neziskove organizace na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu neziskove organizace - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c Výroční zpráva a neziskové organizace. Publikováno: 3. 3. 2013, aktualizováno: 9. 5. 2019. Výroční zpráva je dokument, který zpřehledňuje činnost a hospodaření organizace za kalendářní rok, má informační a prezentační funkci a je považována za jeden z projevů transparentnosti nestátní neziskové organizace

Dobrovolníci a neziskové organizace. Fakultní nemocnice Brno si velice váží veškeré pomoci nadačních fondů, dobrovolnických či jiných organizací, které se podílejí na jakékoliv pomoci pro zlepšení komfortu jak dětských, tak dospělých pacientů. Organizujeme sportovní a kulturní akce pro děti, charitativní akce a. neziskové organizace Klubíko Beroun, o.p.s. za rok 2013 . Sociální firma prosp šná Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny - odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro OZP.. Kurzy sebeobrany pro DĚTI a TEENAGERY do všech tříd je možné se připojit kdykoliv během roku! 1. lekce kurzu slouží jako zkušební a je proto ZDARMA máte-li dotazy ohledně kurzů neváhejte kontaktovat hl. instruktora Michala Friedricha na e-mailu: michal@krav-maga.cz nebo tel.: +420 777 017 688 ____ Volnočasová organizace, organizace akcí pro děti, táborů pro děti, výletů Spoluorganizace celostátní sbírky Postavme školu v Africe. Pravidelně pořádají pro děti Jarní probouzení broučků, dále celoodpolední hru, zaměřenou každým rokem na jiné téma, drakiádu a těsně před vánocemi rozdávají. Sbírka počítačů pro potřebné rodiny Uzavření škol znamenalo, že 200 000 dětí zůstalo bez online komunikace se školou (zdroj: ČOSIV, jaro 2020). Tyto děti stojí nad propastí negramotnosti. Proč? Protože nemají doma počítač. Ke konci září 2020 se nám do rodin povedlo umístit už 1014 počítačů

16.10. 2020 - Pizza night pro děti 20.11. 2020 - Pizza night pro děti 21.11. 2020 - Seminář sebeobrany pro děti 21.11. 2020 - Seminář sebeobrany pro juniory . O programu Krav Junior. Krav Maga pomáhá naučit se bránit všem bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Nedílnou součástí naší práce je trénink dětí a mladistvých. Pracujeme pro neziskové organizace, příspěvkové organizace, jednotlivce, či obchodní společnosti, které plní nějaký obecně prospěšný účel. Charita dětem vyhledává firemní sponzory i individuální dárce, od kterých získává pro klienta finance (případně i věcná plnění) na základě specifikací potřeb.

Pomoc po mozkové příhodě. Informujeme občany o nabídce neziskové organizace ERGO Aktiv, o.p.s. - Centrum moderní rehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku, která poskytuje podporu lidem po prodělané cévní mozkové příhodě (cmp) či jiném získaném poškození mozku Rozpočet: Organizace s ročním rozpočtem menším než 20 milionů USD jsou oprávněni žádat o produkty v rámci tohoto programu. Pouze pro neziskové organizace: Produkty v tomto programu jsou k dispozici pouze pro neziskové organizace, které v první řadě splní obecné podmínky programu TechSoup Neziskové organizace budou od 1. ledna 2014 platit soudní poplatky Ministerstvo spravedlnosti ČR zákonem č. 293/2013, který novelizuje ob-čanský soudní řád, zavádí od 1. ledna 2014 poplatky za soudní úkony pro spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti

Organizace ANO, ANO RAFAEL První dočasný domov pro týrané psy - terapie, léčení a osvěta o.p.s. 15. Přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. Registrace neziskové organizace neziskové organizace. OZNÁMENÍ Koncert pro Motýlek. Chcete podpořit děti s handicapy? Máte příležitost a rovnou nebývale příjemnou. Ve čtvrtek 31. října 2019 se od 17.30 hodin uskuteční v KC Matky Terezy - metro C, Háje nevšední koncert tria The Brownies, jehož výtěžek poputuje Komunitnímu centru Motýlek.. Kdo by se netěšil na léto. A pro děti bude toto léto plné zábavy a kamarádů na táboře v lanáči! Expedice Karakoram 2020. Základní program pro školy a neziskové organizace. Tento program je vhodný pro každého, kdo hledá dobrodružství a nezapomenutelné okamžiky. V první části programu, která trvá 45 - 90 min. Software pro neziskové organizace. Během aktuální situace s koronavirem většina šachových aktivit včetně tréninků probíhá online. Společnosti jako Microsoft a Google nabízejí některé své produkty neziskovým organizacím zdarma, ŠSČR využívá Microsoft Office 365, konkrétně aplikaci Teams k jednáním VV, soustředěním mládeže apod

Publikace Fond pro nestátní neziskové organizace je na světě. 18.1.2017 | Většina z 231 projektů, které byly podpořeny z Fondu pro nestátní neziskové organizace, je již uzavřena. Jaké důvody vedly neziskovky k jejich realizaci, jakých cílů chtěly dosáhnout, s jakými výzvami se potýkaly a co cenného si z realizace. Pomoc druhým je vždy důležitá a měli bychom ji mít na paměti my všichni, aby přišla v tu chvíli, kdy je potřeba. Nejen to nám připomíná Alena Líbalová, ředitelka neziskové organizace Respondeo v krátkém rozhovoru. Zjistěte, jak pomáhají a jak můžete pomoci i vy Pro příští rok se upravil i název dokumentu s hlavními oblastmi dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Přibylo do něj doplnění na podporu veřejně prospěšných činností. V polovině února to schválila rada vlády pro neziskové organizace Školy a neziskové organizace se v této době potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a investují mnoho času do nalezení nových kolegů, nezapomínají však na potřeby stávajících zaměstnanců, aby z organizace neodešli? S Bohem v době coronaviru Korespondenční kurzy pro děti

To znamená, že nevybereme ve vesnici dvě tři děti, kterým umožníme chodit do školy. My tu školu postavíme pro všechny děti z vesnice a těm nejchudším zajistíme pomůcky, boty a třeba i kolo, aby se do školy dostaly, pokud žijí příliš daleko, aby chodily pěšky. Neziskové organizace. Zajímavosti. Střípky ze. Je organizace, která je určena k neziskové činnosti (pro vlastníky nemá vznikat zisk). Je součástí ekonomického a politického prostředí každého státu. Je nezávislý na státu, což ve své podstatě znamená, že od státu nezískává žádné finanční prostředky

Český velvyslanec navštívil centrum pro ženy a děti neziskové organizace Rebirth Society, jehož činnost ČR v letošním roce podpořila. 20.11.2020 / 09:17 | Aktualizováno: 20.11.2020 / 13:0 Doprovodné organizace si z náhradní rodinné péče dělají byznys Místo skutečného hledání řešení pro děti bez milujících a funkčních rodin, vyhánějí největší organizace na doprovázení pěstounských rodin, jejichž existence je na doprovázení pěstounů závislá, děti z jediného domova, který mají Pro svoje děti chceme pocit bezpečí, které jim vytváříme doma. Co ale když se pohybují venku samy? Chodí samy na kroužky, dojíždějí do školy a v dospívajícím věku pak už i chodí samy ven za zábavou? Přihlaste je na praktický a zábavný seminář pro děti ve věku 6 - 10 let určen pro nestátní neziskové organizace mající přímo ve stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží, střediskům volného času, domům dětí a mládeže a informačním centrum pro mládež. Další podmínky a priority programu budou vymezeny na základě vyhlášení DP MŠMT

Organizace pro zdravotně postižené • Firmy

Organizace pro pomoc uprchlíkům: Ošetřovatelský domov Praha 3 - Domov pro seniory (Habrová) Pečovatelská služba Praha 3: Pedagogicko-psycholgická poradna pro Prahu 3 a 9: Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 - Stacionář pro děti s kombinovaným postižením: Poradna Magdala: Poradna pro integrac Podle neziskové organizace je novela o zbraních od EU, která zhorší administrativní zátěž legálním držitelům a sběratele donutí si zařídit zbrojní průkaz, reakcí na terorismus. Ten ale na území Evropy nebyl nikdy spáchán legálně drženou zbraní

Nedoklubko - Když se vám miminko narodí dříve, než čekát

 1. Blog neziskové organizace MOST ProTibet. Blog; kde dlouhodobě podporujeme v projektu Adopce ProTibet tibetské děti a tibetské seniory. Co dělají děti... Novinky z Tibetan Homes Foundation - Nové prostory pro studenty. Aktuality Tomáš Přichystal-12.9.2017. 0..
 2. uty Na konci loňského roku vydala Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství publikaci Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014, která shrnuje pět let života českých neziskovek.Dozvíte se, kolik projektů bylo realizováno, jakých cílů se podařilo dosáhnout, s jakými problémy se zástupci neziskovek museli potýkat a jak to.
 3. Hodiny povede instruktor Krav Maga Global certifikovaný pro výuku dětí a mládeže. Podrobné informace o Krav Junior a výuce dětí a mladistvých naleznete v sekci Deti. Co děti potřebují. sálové boty do tělocvičny. dlouhé kalhoty a triko. pití. Kdy a kde? 8.9.2020 15:20 - 29.6.2021 16:10 Každé úterý a čtvrtek v čase 15:20.
 4. Pomocí programu Google pro neziskové organizace se nadace Todo Mejora dokázala rozšířit a posílit svou pozici, aby se mohla více zaměřit na záchranu životů mladých s orientací LGBT.
 5. ovala jen třemi, respektive jedním hlasem z 23
 6. NEZISKOVKY - Co to je neziskový sektor Fakta o NN
Dýňování ve školce « Život na Praze 14

Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího

 1. Databáze pacientských organizací - Portál pro pacienty a
 2. Neziskovky Budu Pomáha
 3. Nezapomínejte Na Neziskové Organizace, Které Pracují S
 4. Neziskové organizace - Ekonomie - Referáty Odmaturu
 5. Thao z.s. - nezisková organizace Thao z.s
 6. Nadace a neziskové organizace Alza
 7. Organizace pro pomoc uprchlíků
Partneři a příspěvkové organizace městaZŠ Šimanovská slavila « Život na Praze 14Tenisový turnaj « Život na Praze 14Oslava vzniku ČR « Život na Praze 14
 • Kliste vyrazka.
 • Tetovaci strojek.
 • Socha sv ludmily na karlově mostě.
 • Zápis na dvě vysoké školy.
 • Výpočet starobního důchodu příklad.
 • Ovoce a zelenina do škol.
 • Multivláknina herbalife.
 • Projímavé čaje.
 • Photoshop rotace.
 • 30 lidských práv.
 • Uhnízdění vajíčka bez špinění.
 • 4ohm vs 8ohm.
 • Jídelníčky barf.
 • Výroba kartonů plzeň.
 • Bramborový salát pohlreich prima.
 • Ještěrka obecná chov.
 • Svatý urban socha.
 • Vinnetou natáčecí místa.
 • Guadalupe karibik.
 • Langusta evropská.
 • Filip vi francouzský.
 • Dominikánská republika očkování.
 • Vznik parazitismu.
 • Drogový dealer film.
 • Fenrir greyback.
 • Mapa akné.
 • Počasí zlín lešná.
 • Nejstarší centrální banka.
 • Zavinovací plena.
 • Luxusni loznice.
 • Pištík.
 • Guinessovy rekordy.
 • Dave matthews csfd.
 • Decka hra 1.
 • Řecko velké vlny.
 • Sdružení spotřebitelů licit.
 • Nejznámější bylinky od a do z.
 • Eldorádo tábor.
 • Viber online.
 • Jmenovka vyšívaná.
 • Jede zima jede noty.