Home

Jaká je pravděpodobnost že při hodu mincí padne rub

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma mincemi padne na líc na obou mincích ? ( 0,25 ) 10.Jaká je pravděpodobnost, že při hodu 4 mincemi padne rub u dvou mincí ? ( 0,375 ) 11.Vypočítejte pravděpodobnost, že dvěma hracími kostkami vrhneme součet a) 2, b) 3, c) 4, d) 5, e) 6, f) 7, g) 8, h) 9, i) 10, j) 11, k) 12 .. Pravděpodobnost při házení mincí z různých pohledů. Nyní se můžeme podívat na to, jaká je pravděpodobnost, že stejná strana mince padne několikrát po sobě nebo například, že z 10 hodů mincí padne orel právě 5krát, alespoň 8krát atd

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí 5x po sobě padne hlava? Kupující chce koupit jeden chléb a konzervu. V obchodě mají 30 kusů chleba, z toho 5 z minulého dne a 20 konzerv s nečitelným datem výroby, z toho 1 po záruční lhůtě. Jaká je pravděpodobnost, že zákazník koupí čerstvý chléb a konzervu v záruce 2. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí padne rub? 3. Jaká je pravděpodobnost, že z balíčku hracích karet vytáhneme eso? 4. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou padne sedmička? 5. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou nepadne šestka? 6

 1. cí myšleno jaká strana té
 2. cí padne líc a) nejvíce 4krát, aspoň 5krát ? ( 0,0059 , 0,9941 ) Jaká je pravděpodobnost, že v rodině se čtyřmi dětmi jsou a) aspoň 3 dívky, b) aspoň jeden chlapec, jestliže narození chlapce je 0,51
 3. cí padne čtyřikrát po sobě rub? Jaká je přibližně pravděpodobnost, že na kostce padne šestka dvakrát po sobě? Hodil jsem poctivou kostkou a padla mi šestka
 4. pozoroval, že hází-li jednou kostkou alespoň 4-krát, je pro něj výhodné sázet na to, že číslo šest padne alespoň jednou. Podobně při hodu dvěma kostkami bylo pro něj výhodné, házel-li alespoň 25-krát, sázet na to, že padne ale-spoň jednou součet 12. Domníval se, že poměr počtu všech možných případů u hodů.
 5. ulý příklad. Kolik ale je příznivých výsledků? Pouze v šesti případech spadne na obou kostkách stejné číslo: D = {[1, 1], [2, 2], , [6, 6]}. Dosadíme do vzorce

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu čtyřmi mincemi padne na všech mincích stejný znak? Řešení U každé mince můžeme mít 2 možnosti výsledku: líc (L) a rub (R). Úspěchu u našeho náhodného pokusu budou odpovídat pouze 2 výsledky (LLLL a RRRR) z celkového počtu pokusů, který lze určit jako variaci s opakováním 4. Příklad 1: Házíme dvěma kostkami. Stanovte pravděpodobnost jevu, že na kostkách padne součet menší než 5. Řešení: Jaká je pravděpodobnost, že v náhodně vybrané čtveřici budou 1 je jev, že padl rub, přičemž P(! 1) = 0:49,! 2 je jev, že padl líc, přičemž P( Podmíněná pravděpodobnost; 2.40. Hážeme dvěma kostkami. Vypočtěte, jaká je pravděpodobnost toho, že: a) padne-li na 1.kostce dvojka, padne součet větší než 6. b) padne-li na 1. kostce sudé číslo, padne součet větší než 8.; 2.41. Z celkové produkce závodu jsou 4 % zmetků a z dobrých je 75 % standardních 11. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi kostkami padne na každé kostce jiné číslo? (0,556) 12. Jaká je pravděpodobnost, že při dvou hodech dvěma kostkami padne a) nejprve součet 7, pak 8 . b) nejprve 8, pak 7 c) jednou součet 7, jednou 8 (0,0231 0,0231 0,0462) 13 Příklad 2.2 Při hodu dvěma mincemi uvažujeme tyto náhodné jevy: A1... jev spočívající v tom, že na 1. minci padne rub, A2... jev spočívající v tom, že na 2. minci padne líc, A3... jev spočívající v tom, že na obou mincích padne rub, nebo líc. Zjistěte, zda dané jevy jsou skupinově nezávislé

V bedně je 10 součástek, 3 z nich jsou vadné. Náhodně vybereme 4 součástky. Jaká je pravděpodobnost, že mezi nimi jsou: a) 0 vadných b) právě jedna vadná c) právě dvě vadné d) právě 4 vadné. Řešení: Ukázka příkladu číslo 14. Jaká je pravděpodobnost, že při dvacetinásobném hodu mincí padne líc a) nejvíc 4x. Pravděpodobnost - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Náhodný jev je výsledek náhodného pokusu, o kterém lze po provedení pokusu rozhodnout, zda nastal nebo nenastal. Jeho typickým rysem je, že může, ale nemusí nastat. Pravděpodobnost jevu je míra očekávání, že jev nastane. Pravděpodobnost je číslo mezi 0 a 1 Kdyby se vás někdo zeptal, jaká je šance, že při hodu mincí padne orel, asi byste bez váhání odpověděli 1:1 nebo padesát na padesát. A skutečně byste měli pravdu. Jak to zapadá do naší definice? Pravděpodobnost, že padne orel, je P = 1/2 = 0,5. Šance, že padne orel je tedy 0,5 / (1 - 0,5) = 0,5 ÷ 0,5 = 1:1 (nebo 50:50) 2. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou padne číslo menší než 6? 3. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma rozlišitelnými hracími kostkami padne součet ok 7? 4. Jaká je pravděpodobnost, že ze součtů, které mohou padnout při hodu dvěma kostkami, hodíme součet, který je dělitelný třemi? 5 Menza VŠB zakoupila 12 chladniček z 1. závodu, 20 z 2. závodu a 18 z 3. závodu. Pravděpodobnost, že chladnička je výborné jakosti, pochází-li z 1. závodu je 0,9, z 2. závodu 0,6 a z 3. závodu 0,9. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraná chladnička bude výborné jakosti

Při hodu kostkou označme Apadne sudé číslo, Bpadne číslo větší než 3. Opačný jev k jevu AA' A' nastává právě tehdy, když nenastává jev A. Příklad: Při hodu mincí Apadne rub, A'padne rub Klasická definice pravděpodobnosti. Vlastnosti. Pravděpodobnost libovolného jevu A Při výhře ve čtvrtém pořadí jsou čtyři čísla ze šesti zaškrtnutých na sázence mezi šesti čísly vylosovanými při tahu (dodatkové číslo nehraje roli). Příklad 8: Urči pravděpodobnost, že při deseti hodech mincí: a) nepadne ani jeden rub b) padne dvakrát líc a osmkrát rub c) padne maximálně třikrát líc 17)Určete pravděpodobnost, že při dvou hodech kostkou padne v prvním hodu sudé číslo a v druhém liché. [ 0,25 ] 18)Určete pravděpodobnost, že při 10 hodech mincí padne desetkrát líc. [ 10 2 1 Jaká je pst, že dvě budou modré a jedna bílá? [0:4167] 3. Jaká je pst, že při hodu dvěma kostkami padly dvě pětky, víme-li, že součet ok je dělitelný pěti? (1/7) 4. Urna byla naplněna takto: čtyřikrát bylo hozeno mincí, když padl líc, byla vložena černá koule, když rub, tak bílá Dejme tomu, že je to nějaký čtvrťák. Druhá strana bude tedy samozřejmě orel. Takže toto je panna a opačná strana je orel. A když se tedy zeptám, Jaká je pravděpodobnost? Hodím mincí a chtěl bych vědět, jaká je pravděpodobnost, že mi padne panna. Můžeme to zapsat takto. Pravděpodobnost, že padne panna

Házení mincí - sázky, pravděpodobnost

Jaká je pravděpodobnost, že při dvacetinásobném hodu mincí padne líc.. Například úkol, jaké je pravděpodobnost, že při 2 hodech mincí alespoň jednou padne líc, špatně řešili známy matematici Leibnitz i D'Alembert. kde vi je vklad na výsledek i, pi je pravděpodobnost výsledku i a ki je kurz výsledku i Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma různými kostkami padne součet: a) právě 11. b) alespoň 11 U příkladu s mincemi jak je tam ta pravděpodobnost rub a líc , tak jen u toho znázornění způsobů má být 6, ale máš jich tam vypsaných jen 5 :). že házet kostkou a čekat jestli padne orel nebo panna je poněkud.

Priklady.com - Sbírka úloh: Pravděpodobnost

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou padne číslo větší než 1? [5/6] Střelec zasáhne cíl v průměru osmkrát z deseti ran. S jakou pravděpodobností zasáhne cíl alespoň jedenkrát ze tří ran ? [0,992] V bedně je 40 výrobků, z nichž je právě 6 vadných.Náhodně vybereme 5 výrobků Jaká je pravděpodobnost že při hodu dvěma kostkami (červené a modré) padne . Jaká je pravděpodobnost, že při hodu padne panna - YouTub . cí padne líc a) nejvíc 4x b) aspoň 5x ; ci při hodu padne orel, asi každý správně odpoví, že je to 50 %. Ve férové sázkovce by tomu odpovídal kurz 2,00 Příklad takových jevů může být následující: při hodu kostkou ať značí jev A - padne číslo 2, jev B - padne sudé číslo. Jev A je pak podjevem jevu B. Dále např. ať jev C je počet podniků, které vykáží v letošním roce zisk menší než 100 000 Kč, jev D je počet podniků, které vykáží zisk menší než 200 000 Kč Pravděpodobnost - házení mincí 10. 4. 2014 Marek Valášek. Loading... Unsubscribe from Marek Valášek? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 59.5K nechceme, a ode čteme je od všech možností. Nepadne ani jednou líc pokaždé padne rub jediná možnost po čet možností, kdy padne alespo ň jeden líc: 32 1 31− = . Pravd ěpodobnost, že p ři p ěti hodech hodíme alespo ň jednou líc je 31 32

Matematické Fórum / pravděpodobnost při hodu 3 mincí

 1. cí padne a) orel b) panna c) panna nebo orel jistý jev V pokusu, jehož všechny výsledky jsou stejně pravděpodobné, je pravděpodobnost jevu A rovna Př.: Urči pravděpodobnost, že u hrací kostky a) padne 6 b) padne liché čísl
 2. cí padne alespoň 1x nepřerušená alespoň šestice stejných hodů (sedmice, osmice apod. se bere jako úspěch). Řešení (pdf)
 3. cí padne třikrát po sobě rub? Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne dvakrát po sobě jednička? Kombinatorika, štatistika a práca s dátami
 4. cí. Padne-li
 5. Jaká je pravděpodobnost, že první koule bude červená, druhá zelená a třetí červená? Řešení že při prvním hodu padne liché číslo a při druhém hodu sudé číslo. že třikrát po sobě padne rub: $${p(R) = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7 = 0,343}$$.
 6. 13. Výzkumem bylo zjištěno, že určitý lék je úspěšný při léčení jisté choroby přibližně v 98 %. Jaká je pravděpodobnost úspěšné léčby tímto lékem (jev A)? Ř: P(A) ( 0,98. 14. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami a) nepadne součet 10 (jev A), b) padne alespoň na jedné šestka (jev B)
 7. cí. Rub (R) i líc (L) mají.

Jaká je pravděpodobnost výhry na právě jeden zakoupený lístek? Příklad 2: Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne alespoň na jedné kostce šestka? Příklad 3: Ve třídě je 70 % chlapců a 30 % dívek. S vyznamenáním studuje 20 % chlapců a 10 % dívek Z předcházejících tvrzení je zřejmé, že pravděpodobnost je možné vyjádřit čtyřmi základními způsoby: klasicky - jako číslo v intervale [0 - 1], v procentech [%], poměrem, např. 1 : 1, zlomkem, např.. Pravděpodobnost, že při hode mincí padne rub je tedy možné identicky vyjádřit jako . 0,5 ~ 50% ~ ½ ~ 1:1

Jaká je pravděpodobnost, že je Lamri blíže hradbám než kterékoliv jiné Při hodu šesti kostkami alespoň jednou padne šestka. (ii) Při hodu dvanácti kostkami alespoň dvakrát padne šestka. dohodnout, kdo z nich umyje nádobí, a tak začali házet mincí. Padne-li panna, zapíší si P, padne-li orel, zapíší O. Jaká je pravděpodobnost,že budou letos opět povodně? Ne,že bych to někomu přál,ale poslední roky to je téměř pokaždé.Je nějaká pravděpodobnost,že budou tedy znovu? Bude jejich četnost stoupat?Myslím podobné těm např. z roku 2010 na Liberecku.Doplňuji:Někde psali že budou stále častější,tak jako jsou některé. Poznámka: Ilustrujme rozdílnost dvou předchozích definic. Předpokládejme, že chceme určit, jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne šest ok. Nemáme-li pochybnosti o pravosti kostky, potom předpokládáme, že počet možných výsledků při hodu kostkou je šest (jedno až šest ok) a všechny jsou stejně pravděpodobné Jaká je pravděpodobnost, že jehla protne některou z linek Pravděpodobnost = míra očekávání, že daný náh. jev nastane. ?? Hrací kostka - pravidelná a 6 stejně možných čísel Pravděpodobnost, že padne číslo Příklady: 1) Jaká je při hodu hrací kostkou pravděpodobnost, že padne stěna se sudým počtem bodů

Rozhodovačka - 9. třída - Umíme matik

Jaká je pravděpodobnost jevu, že při tahu sportky (6 čísel ze 49) bude taženo aspoň jedno jednociferné číslo? n = C6(49) = 13983816, m´= C6(40) = 3838380, m = , P(A) = 0,7255 Určete pravděpodobnost výhry 5. pořadí ve sportce (3 čísla jsou určeny správně) Nakreslete pravděpodobnost, že padne daná strana při hodu mincí pravděpodobnost hodnota . Z údajů roku 1999 nakreslete odhad pravděpodobnosti narození daného pohlaví. Jaká je pravděpodobnost, že při dalším měření naměříme hodnotu z intervalu. Jaká je pravděpodobnost že při hodu dvěma hracími kostkami padne součet 7 nebo součin 12? Bonboniéra V bonboniéře je 12 bonbónů, které vypadají stejně. Tři z nich jsou plněné nugátem, čtyři oříškem a pět krémem. Nejméně kolik bonbónů musí Ivan vybrat, aby měl jistotu, že vybere dva se stejnou nádivkou. Jaká je približne pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne dvakrát po oranžové číslo? Jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí padne čtyřikrát po sobě rub? V pytlíku jsou 2 modré a 3 červené guľa

Pravděpodobnost — Matematika

@ Jaká je pravdépodobnost, že a) pti hodu jednou mincí padne líc p-rv ) b) pH dvojnásotjném hodu mincí aspoñ jednou padne lic [Pozor! d'Alembert uvažoval pouze 3 možnosti I-RI RR) P(A) = 2/3 CHYBNË, protože I-R není stejnë pravdëpodobné s LL. RR nelze použit vztah pro stejné pravdépodObné výsledky Pojďme se podívat na to, jaká je pravděpodobnost toho, že dvakrát po sobě padne panna. Matematický zápis této situace by měl znění P (A a B), přičemž P = pravděpodobnost, A = první hod mincí a B = druhý hod mincí.. Jak už jsme řekli výše, jednoduše obě pravděpodobnosti vynásobíme Při hře s kartami o 32 listech každý . hráč . ze čtyř hráčů dostává 8 karet. Jaká je pravděpodobnost, že . jeden. z nich bude mít všechna čtyři esa? Řešení: Počet . všech možných výsledků . jsou kombinace osmé třídy ze 32. prvků Že padnou dvě stejná čísla. Že padne součet 7. Že padne součet 11. Př.2: Házíme čtyřmi mincemi, které jsou vzájemně rozlišitelné. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu padne alespoň třikrát líc? Př.3: Na míse je 24 koláčů. Z nich má 6 povidlovou, 10 tvarohovou a zbytek. ořechovou náplň. Jaká je. S jakou pravděpodobností padne na dvou mincích rub a na dvou mincích líc? 2) Hodíme třikrát hrací kostkou. S jakou pravděpodobností mi padne právě jednou šestka. Jaká je pravděpodobnost, že padne nejvýše jednou šestka. 3) Jaká je pravděpodobnost, že padne alespoň jednou liché číslo, pokud hodíme dvakrát kostkou

Gymnázium Na Vítězné plán

Pravděpodobnost, že při jednom hodu padne . 6, je , pravděpodobnost, že nepadne . 6, je . Počet všech možností je . Počet příznivých možností je: , neboť z hodů vybíráme hodů, ve kterých padne číslo . 6. Pokud nepadne číslo 6, je 5 jiných možností. Hledaná pravděpodobnost je: Příklad 1.x. Házíme 2 hracími. Jaká je pravděpodobnost, že budou mít tutéž barvu? 25. Jaká je pravděpodobnost, že ve Sportce vyhraji při jednom vyplněném tiketu druhou nebo třetí cenu? [0,2045] [9,871.10-4] 26. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma hracími kostkami padne a) součet 3, b) součet 4, c) součet 6, d) součet 8, e) součet 10, f. Hodíme 3 kostkami. Určete pravděpodobnost jevů: A: Padnou všechna čísla stejná. B: Padnou všechna čísla sudá. C: Padne součet ok 5. D: Padne součet ok 20. Při hodu třemi kostkami existuje 63 možných výsledků, tedy 216. Pro jev A existuje 6 možností (tři jedničky - tři šestky) P(A) = 6 216 = 1 36 ̇ = 2,8

Kombinatorika a pravděpodobnost - Michal Heczk

který je pro cvičení vyhrazen, efektivněji, tedy nezdržovat se opiso-váním zadání. Jsou přidány i některépoznámky k teorii, ty ale v žádném pří- Pravděpodobnost a statistika pro FEL, aktualizováno 17. března 2011, dostupné zmého archivu Text připravený k předmětu KMA/PSE 16. V osudí je 5 bílých a 9 červených koulí. Jaká je pravděpodobnost, že při náhodném výběru 3 koulí budou 2 červené a 1 bílá? 17. Jaká je pravděpodobnost, že při současném hodu dvěma hracími kostkami padne součet 6? 18. V osudí jsou 4 modré a 3 červené koule. Urči jaká pravděpodobnost, že při výběru Vidíme, že se Bambula z kraje měsíce ještě trochu šetřil, ale pak už do sebe házel jedno pivo za druhým. A ten týden od 11. dne musel být šílený. Označme si tuto náhodnou diskrétní proměnnou X. Nyní nás bude zajímat, jaká je pravděpodobnost toho, že Bambula za nějaký jeden den v měsíci vypije právě x půllitrů. Po negativním musíte spočítat z dat o prevalenci a senzitivity, jaká je pravděpodobnost, že se test spletl - u skutečně náhodně vybraného pacienta v ČR aktuálně cca 0.0005 * 0.3 = 0.00015 šance na to, že byl falešně negativní (tedy v reálu můžete prakticky tvrdit, že je zdravý)

Pravděpodobnost jevů - řešené úloh

Ponechávámestranou například geometrickouÿ pravděpodobnost (jaká je pravděpodobnost, že první kapka deště dopadne nejvýš 10 cm od okraje stolku, apod.) i pravděpodobnosti, týkající se libovolně dlouhých posloup-ností. (Například: házíme opakovaně mincí, padá líc/rub. Co je pravděpo Pravděpodobnost = Preferovaný výsledek / Všechny možné výsledky. Preferovaný výsledek je preferovaný z toho důvodu, že vám vydělá (při sázce). Celkový počet možných výsledků je při hodu mincí 2 (panna, orel). Pravděpodobnost toho, že padne panna je tedy 0,5 (1/2) Najděte číslo, které je menší než 5 5/12, o tolik co je 2 2/13 menší než 6 1/6; Rodiny Máme 729 rodin, z nichž každá mají 6 dětí. Pravděpodobnost dívky je 1/3 a pravděpodobnost chlapce je 2/3. Najděte počet rodin s 2 dívkami a 4 chlapci. Součet 9 Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet 9

Pravděpodobnost - e-Matematika

Radiologická fyzika pravděpodobnost měření a zpracování dat podzim 2008, šestá přednášk Jaká je pravděpodobnost, že mu padne panna? Ano, asi začínám další flamewar a ano, asi mě budete nenávidět a ano, asi taky budete mlátit hlavou o zeď (doufejme, že ne tou mojí), ale Pepa má 50% šanci, že mu padne panna Nebylo tomu tak samozřejmě vždy a všude. Zobrazení se měnila podle času a místa. Z Bible je např. znám výrok Kristův nad vyžádaným denárem, na kterém ukázal na patřičná vyobrazení a řekl: Co je boží, dejte bohu, co je císařovo - císaři (Mk. 12,16 a Luk 20,24). Takže ani obraz mocnáře, ani orlice Např. při hodu férovou mincí je stejná pravděpodobnost, že padne panna i orel. Statisticky tedy při dostatečně velkém počtu hodů padne panna i orel přibližně ve stejném počtu případů. Říkáme, že pravděpodobnost, že padne např. panna, je 0,5 nebo 50 %. Často je ale situace taková, že počet panen je mírně. pravd ěpodobnost padnutí líce je 1 2 . a) Pokud z 20 hod ů padne 15 líc ů, je mince falešná. b) Rub i líc padají se stejnou pravd ěpodobností. c) Když hodíme dvakrát, padne jednou rub a jednou líc. d) P ři velkém po čtu pokus ů se relativní četnost líce (rubu) bude blížit 1 2. e) Z deseti hod ů padne p ětkrát líc

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma různými kostkami padne součet: a) právě 11. b) alespoň 11. Jaká je pravděpodobnost, že padne na dvou mincích rub a na dvou mincích lic? druhý si hazí mincí (Panna - správně, Orel - špatně) a třetí si hazí kostkou (6 - špatně, 1,2,3,4,5 - správně). Jaká je. 28. Hodíme mincí pětkrát po sobě. Jaká je pravděpodobnost jevu, že líc padne častěji než rub? 29. V osudí je 8 bílých, 5 červených a 4 modré koule. Vytáhneme náhodně tři z nich. Jaká je pravděpodobnost, že nebudou všechny tři bílé? 30. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet nejvýše. Pravděpodobnost každého je 1 6. Zeptejme se, jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou padne číslo menší než 3? Jinak řečeno: jaká je pravděpodobnost jevu padne 1, nebo 2? Víme, že při hodu kostkou existuje 6 stejně pravděpodobných jevů: padne 1, padne 2, padne 3, padne 4, padne 5, padne 6. Příznivé. Výzkumem bylo zjištěno, že určitý lék je úspěšný při léčení jisté choroby přibližně v 98 %. Jaká je pravděpodobnost úspěšné léčby tímto lékem (jev A)? Řešení: P(A) ( 0,98. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami a) nepadne součet 10 (jev A), b) padne alespoň na jedné šestka (jev B)? Řešen

 • Monsanto gmo.
 • Arduino can mcp2515.
 • Konepruske jeskyne obleceni.
 • Retro bazar nábytku praha.
 • Panasonic hc v380 manual.
 • Cesta do itálie 2019.
 • Aleš brichta karlín.
 • Absorpce vody.
 • Kliste vyrazka.
 • Holení hlavy.
 • Anet a8 plus.
 • Co vše umí siri.
 • Anet a8 plus.
 • Swine hd remastered.
 • Wapka profi.
 • Exanthema subitum infekcnost.
 • Pronájem bytu rokycany.
 • Život s člověkem s hraniční poruchou osobnosti.
 • Stimulacni obrazky pro miminka.
 • Stezka v korunách stromů krkonoše.
 • Nutrie a ondatra.
 • Japonské akvarelové barvy.
 • Třicet případů majora zemana modrá světla.
 • Solar system planets.
 • Předpověď pro alpy.
 • Mariánský sloup petice.
 • Cviky na kvadriceps doma.
 • Bezlepkové potraviny kaufland.
 • Alpsky rum stroh.
 • Imdb ioan gruffudd.
 • Samosběr meruněk 2019.
 • Komiksové knihy marvel.
 • Herní automaty pro děti.
 • Creaton cena.
 • Natekla noha u kocky.
 • Sliz se trhá.
 • Imdb ioan gruffudd.
 • Grand central terminal movies.
 • Eunuch čína.
 • Zelva poloostrovni.
 • Umělé slzy složení.